OLAV LEIKANGER

Badere
 
 
 


 

"På huk": blandet tekn. på papir, 56 x 76 cm
 
 
 


 

"På bredden": blandet tekn. på papir, 76 x 56 cm
 
 
 


 

"Badere i skogen": blandet tekn. på papir, 76 x 56 cm
 
 
 


 

"Morgenbad": blandet tekn. på papir, 76 x 56 cm
 
 
 


 

"Sittende bader": blandet tekn. på papir, 76 x 56 cm
 
 
 


 

"Svømmer": blandet tekn. på papir, 56 x 76 cm
 
 
 


 

"Blomsterbad": blandet tekn. på papir, 76 x 56 cm
 
 
 


 

"Buskas": blandet tekn. på papir, 56 x 76 cm
 
 
 

Landskap

Skulpturer

Tresnitt

Curriculum Vitae